browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Hei alle sammen!

Posted by on 14. august 2015

Først vil vi takke for en flott innsats i halvåret som har gått. Vi håper dere har vært fornøyd med treningen og koser dere nå i sommer.

Vi har nå behov for å informere dere angående treningen nå i  høst fordi vi ser allerede nå at vi kommer til å mangle trenere, både på voksen- og på barneparti.

Derfor har vi pt ingen mulighet til å starte opp igjen før dette evt. er på plass.

Følg med på nettsiden her og på FB. Send spørsmål direkte til Knut på post@taekwondo.as.

Vi håper på forståelse for dette.

Hilsen Modum TKD

Comments are closed.